درباره کاریزما بیشتر بدانید!

مرکز آموزش توسعه فردی و کسب و کار کاریزما ، با هدف ارائه آموزش و توسعه ،ایجاد گردیده تا بر اساس نیازهای فردی و سیستمی ، محتوای آموزشی ارائه دهد. در این مرکز با ماهیت کاریزماتیک بودن، توسعه جایگاه اجتماعی را هدف قرار داده ایم. و در یک خانواده جوان و البته متخصص سعی کرده ایم ، هرآنچیزی که نیاز توسعه فردی و کسب و کاریست را در قالب مقاله و دوره های آموزشی تهیه کنیم.

پلی میان آموزش و بازار کار

کاریزما، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در کاریزما تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم.